Metakognitivt Gruppeforløb

Vi tilbyder et metakognitivt gruppeforløb, der strækker sig over 6 mødegange á 2 timer, hvor der vil være maksimalt 8 deltagere på et hold, og to terapeuter i gruppen. Ved hvert møde vil der blive taget forskellige emner op ud fra den metakognitive tilgang. Du vil have mulighed for at dele dine udfordringer og erfaringer med de andre deltagere og vil også blive bedt om at reflektere over dine egne udfordringer ved at skrive ned på dit eget papir, der relaterer til det emne, som vi gennemgår på den pågældende mødegang.

Den metakognitive tilgang er oplevelsesorienteret, og der vil blive lavet forskellige øvelser ved hver mødegang. Derudover vil du også få en hjemmeopgave til næste gang, så du kan fortsætte med at arbejde med det, vi har talt om i gruppen. Vores mål er at hjælpe dig med at udvikle dine metakognitive færdigheder, så du kan blive bedre til at håndtere dine udfordringer og opnå bedre trivsel i din hverdag.