Mine kompetencer

Jeg har stort kendskab til de udfordringer man kan have, hvis man har diagnoser som Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD/ADD, skizofreni, skizotypi, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelse, angst, depression og stress. Jeg har mange redskaber til at hjælpe med at håndtere de udfordringer, man kan opleve når man har en varig funktionsnedsættelse, har det svært og ikke trives, samt hvis man lider af angst, depression og stress.

Perfektionisme :

Jeg har stor viden om perfektionisme og præstationsangst og hvad det kan betyde for ens trivsel i hverdagen samt redskaber til håndtering af det.

Kognitive funktioner:

Jeg har endvidere stor viden om redskaber til at håndtere nedsat kognitiv funktion inden for mentalt tempo, hukommelse, indlæring og eksekutive funktioner og hvordan ens trivsel påvirker kognitionen. 


Metoder:

Jeg benytter mig både af coaching, terapi og psykoedukation.

De terapeutiske retninger jeg mest gør brug af er metakognitiv, ACT, kognitiv terapi, MI og compassion fokuseret terapi.
Jeg er meget helhedsorienteret i min tilgang, og bruger den tilgang og de redskaber der er behov for i forhold til den problemstilling der er.


Min baggrund

Jeg er uddannet og certificeret psykoterapeut fra Neokognitivt Institut, en 4-årig uddannelse. De seneste 6 år har jeg arbejdet med specialpædagogisk støtte af universitetsstuderende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. 
Før det arbejde jeg med fastholdelse af elever under uddannelse på en erhvervsskole.
Jeg har diplom-modul i undervisning og læring. Jeg har derudover deltaget i utallige kurser de sidste 25 år indenfor blandt andet de sociale og psykologiske områder.
Jeg er også uddannet socialrådgiver, og har arbejdet med kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob, revalidering og førtidspension.
Jeg har derudover arbejdet med organisationer og arbejdsmiljø. 

Kort introduktion