Perfektionisme

Perfektionisme er en tilstand, hvor man har en tendens til at stræbe efter perfektion og undgå fejl. Det kan føre til mental udmattelse og stor frustration, og det kan være nødvendigt at få hjælp til at håndtere den perfektionisme, man oplever, for at undgå psykisk mistrivsel.

Perfektionisme kan deles op i tre forskellige former:

Selv-orienteret perfektionisme: Dette er en form for perfektionisme, hvor man føler, at man skal præstere perfekt og opfylde en ideel version af sig selv, også kendt som Ideal-jeg. Dette kan skabe en konflikt med ens reelle selv, eller Real-jeg, og føre til angst, stress og negative følelser.

Andre-orienteret perfektionisme: I denne form for perfektionisme føler man, at andre skal være perfekte, og man kan blive meget kritisk og dømmende overfor andre, der ikke lever op til ens standarder. Dette kan føre til konflikter og isolation fra andre mennesker.

Socialt foreskreven perfektionisme: Dette er en form for perfektionisme, hvor man føler, at andre synes, man skal være perfekt. Dette kan skabe en konstant følelse af pres og bekymring for at fejle, hvilket kan føre til angst og stress.

Hvis du oplever perfektionisme og ønsker at lære mere om, hvordan du kan håndtere det, kan det være en god ide at søge hjælp fra en professionel terapeut eller psykolog.